คลิก ดาวน์โหลด กำหนดการ-กิจกรรม

 

   กำหนดการจัดงานพบปะสังสรรค์สานสัมพันธ์ “พนักงานอนามัย รุ่นที่ ๕๙  วสส.ขอนแก่น”
วันที่  ๙-๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐
ณ  ห้องโกพลรัตน์  ชั้น ๑  โรงแรมอิมพิเรียล  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
...................................................................
วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ (ต้อนรับเพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดตามอัธยาศัย)
เวลา  ๑๘.๐๐ น.          -รับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านลิตเติ้ล ฟาร์มฮัก (Little  Farm Hug)
ร้านโคขุนคุณทอง (ย่างเนื้อโคขุน)  ฟังเพลงบรรยากาศชิวๆๆ

วันที่ ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๐๐ น.           - เพื่อนๆ Check In  เข้าที่พัก ณ  โรงแรมอิมพิเรียล  อำเภอเมืองสกลนคร     
จังหวัดสกลนคร
เวลา  ๑๒.๐๐ น.          -รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน                                
เวลา  ๑๓.๐๐ น.           -ออกเดินทางจากโรงแรมอิมพิเรียล ฯ  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์  ดังนี้

สายที่ ๑ (สายธรรมะ)

-วัดภูผาแด่น บ้านหนองไผ่  ตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร
-วัดป่าสุทธาวาส (พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น  ภูริทัตตโต,
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร)
-วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
-พิพิธภัณฑ์ภูพานจังหวัดสกลนคร 
ผู้รับมอบภารกิจ (คุณพี่ตุ๊กตา, พี่อ้อย, พี่หมู,เอี่ยม,ปิ๋ม, มุ่ย,เจี๊ยบ,จิน)                                                                                 

สายที่ ๒ (สายจักรยาน) -วัดพระธาตุภูเพ็ก,  ถ้ำขาม 
ผู้รับผิดชอบภารกิจ (โต้ง, ป้อ, เชิด, สาคร,มงคล)


สายที่ ๓ (สายกอล์ฟ) -สนามประภาศรี  ค่ายกฤษณ์สีวะรา  อำเภอเมืองสกลนคร 
ผู้รับผิดชอบภารกิจ (กฤษดา, เรืองยุทธ, หมู )


เวลา ๑๕.๐๐ -ล่องเรือยาวชมวิวหนองหาร ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
(สระพังทอง)    
-สถานที่ชมวิวรอบหนองหาร  ดังนี้
๑.แหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่
๒.ปูชนียสถานวัดมหาพรหมโพธิราช
๓.วิถีแปลงเกษตรลอยน้ำของชุมชน
๔.บริเวณบ้านน้ำพุและดอนปู่ตา
๕.บ้านโบราณสมัยอาณานิคม (๑๐๐ ปี) ตำบลท่าแร่
๖.โบสถ์อาสนวิหารเทวดามิคาเอล
๗.ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบนดอนสวรรค์


เวลา  ๑๗.๐๐ น. - เข้าริมฝั่งหนองหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) 
เวลา  ๑๗.๓๐ น. -  เปลี่ยนเสื้อผ้าย้อมคราม เข้างานเลี้ยงภาคกลางคืน
 ผู้รับผิดชอบภารกิจ (โค้ว, เรียม, ป๋อง, พี่น้อย, สาคร, พิศาล)                        

เวลา ๑๘.๐๐  น.   - ลงทะเบียน ถ่ายรูปในซุ้มงานร่วมกัน
เวลา ๑๘.๓๐  น.   - วงดนตรีแมงปอ
เวลา ๑๙.๓๐  น.  - ชมการแสดงรำหางนกยูง
เวลา ๒๐.๐๐ น.    - ชมวีดีทัศน์จังหวัดสกลนคร
เวลา ๒๐.๑๕ น.    - พิธีกรคู่ (ป้อกับจิน)  แนะนำทีมงานเพื่อนๆพนักงานอนามัย รุ่น 59 
จังหวัดสกลนคร
เวลา ๒๐.๓๐ น.    -เปิดงาน/กล่าวต้อนรับ (สาธารณสุขอำเภอโต้ง)
เวลา ๒๐.๔๕ น.   -กิจกรรมสายสัมพันธ์ คาราโอเกะ  อื่นๆๆ
เวลา ๒๑.๐๐ น.    -ขอเสียงโหวตจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป
เวลา ๒๑.๑๕ น.    -ทีมงานเจ้าภาพจังหวัดสกลนคร มอบธงเจ้าภาพจัดงานให้กับจังหวัด
ที่ได้รับเกียรติจัดงานเลี้ยงรุ่นปีต่อไป
เวลา ๒๑.๓๐ น.    -กิจกรรมสายสัมพันธ์ คาราโอเกะ  อื่นๆๆ
เวลา ๒๓.๐๐ น.    -ปิดงาน
ผู้รับมอบภารกิจ  ทีมงานเจ้าภาพ พนักงานอนามัยจังหวัดสกลนครทุกคน

วันที่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐
เวลา ๐๖.๐๐ น.           -ทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลสำหรับเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว
ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๗.๐๐ น.           -รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
เวลา ๐๘.๐๐ น.           -คาราโอเกะ  แยกย้ายกลับบ้าน  ตามอัธยาศัย

 

You're Welcome Baan May-Mu
Nature Corner